Podział środków P F R O N

Podział środków PFRON przyznanych Powiatowi Bolesławieckiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.