Droga Osiecznica – Rudawica

Droga strategiczna dla powiatu

Trwa największa inwestycja drogowej w historii Powiatu Bolesławieckiego pod oficjalną nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Budowa dwóch nowych mostów oraz 22 km drogi w gminie Osiecznica jest możliwa dzięki wielu staraniom i wielu pozyskanym milionom przez władze Powiatu Bolesławieckiego. Na bezpieczne mosty czekaliśmy latami. Przebudowa drogi objęła rozbiórkę dwóch starych mostów znajdujących się na terenie Świętoszowa oraz wzniesienie nowych. Te zastąpią stare przeprawy i znacznie poprawią komunikację między Świętoszowem, Osiecznicą i Bolesławcem, skracając drogę w stosunku do objazdu o ponad 5 km.

Wykonawcy inwestycji

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. powstało w 2006 roku z prywatnego przedsiębiorstwa założonego w kwietniu 1986 roku przez obecnych udziałowców. Spółka prawnie stała się kontynuatorem działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, przejmując jego wartości zarówno materialne jak i prawne. Może zatem poszczycić się 30 -to letnią historią i doświadczeniem, jakie zdobyło w trakcie tego czasu. Główna siedziba Spółki mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawskiej. Spółka uzyskała w 2008 roku Cetryfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający spełnienie wymagań aktualnie obowiązujących norm dotyczących produkowanych przez siebie mas mineralno-asfaltowych . Proces wytwarzania mas bitumicznych jest na bieżąco poddawany kontroli przez jednostkę ceryfikującą, przeprowadzającą szereg audytów.

Mostostal Kielce S.A. wywodzi się z warszawskiego Mostostalu, firmy o ponad 70-letniej historii, znanej w Polsce i na świecie z wielu prestiżowych inwestycji. Oddział Kielce został powołany w celu realizacji budów cementowni i zakładów wapienniczych w Regionie Świętokrzyskim. W 1994 roku przekształciliśmy się w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością a następnie w Spółkę Akcyjną Mostostal Kielce pozostającą w Grupie Mostostalu Warszawa S.A. Przez cały okres swojej działalności wykonujemy i montujemy konstrukcje stalowe wszystkich typów, ale największe sukcesy odnosimy w realizacjach inwestycji przemysłowych w tym energetycznych i ochrony środowiska. Kilkanaście lat temu, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, zaangażowaliśmy się także w budownictwo drogowe i dziś jesteśmy w czołówce polskich producentów mostów i wiaduktów stalowych. Posiadacz wielu cenionych certyfikatów i uprawnień.