Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 75 612 17 14

Stanowiska

  • Naczelnik Wydziału – Ewa Rendecka-Woch
  • Zastępca Naczelnika Wydziału – Krzysztof Rybak

Zakres zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zakres zadań wydziału:

  1. Wykonywanie zadań związanych ze współpracą Starosty z innymi instytucjami i organizacjami.
  2. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych wszystkich jednostek powiatu.
  3. Udział w pracach dotyczących przygotowania projektów związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Powiatu.
  4. Przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.