Z okazji Dnia Sołtysa, gospodarza i opiekuna wsi, składamy serdeczne wyrazy szacunku i uznania wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich. Dziękujemy za Państwa cenny wkład w rozwój poszczególnych sołectw i gmin powiatu bolesławieckiego, a także za działania podejmowane na rzecz integracji lokalnych społeczności. Życzymy Wam dalszych, serdecznych relacji z mieszkańcami, opartych na wzajemnej życzliwości i zrozumieniu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.