Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Powołanie i skład Rady

Dnia 13 lipca 2020 r. uchwałą nr 252/2020 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020 – 2023.

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

1)      Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

2)      Jolanta Deberna – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

3)      Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

4)      Katarzyna Grzelczyk – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

5)      Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,

6)      Iwona Champlewska – Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” w Bolesławcu,

7)      Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu,

8)      Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,

9)      Mariusz Lickiewicz – Bolesławiecka Grupa Kolarska.

Obszary, w których działają przedstawiciele organizacji zrzeszeni w Radzie, to:

  1. kultura fizyczna i sport,
  2. zdrowie, pomoc społeczna,
  3. kultura, tradycja i edukacja,
  4. niepełnosprawność,
  5. inne niż wymienione w pkt 1 – 4.

Prezydium Rady: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady – zostało wybrane na pierwszym posiedzeniu Rady 22 września 2020 r.  W skład prezydium weszli:

– Adam Bartków – Przewodniczący Rady,

– Maria Klimkowska – Wiceprzewodnicząca Rady,

– Iwona Champlewska – Sekretarz Rady.